BÔNG TAI VÀNG Ý – 0015

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVTG00015

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 3,34 gram