BÔNG TAI VÀNG ĐỎ 585 – 0008

Liên hệ

Mã SP: B585 – 0007

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585

Khối lượng vàng : 6.5 phân

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ