BÔNG TAI VÀNG ĐỎ 585 – 0006

Liên hệ

Mã sản phẩm: BVD585-0006

Loại vàng: Vàng đỏ 585