BÔNG TAI VÀNG 990 – 0012

Liên hệ

Mã nữ trang: B990 – 0012
Loại vàng: Vàng 990
Cân nặng vàng: 1 chỉ
Nhà sản xuất: Ngọc Hải