BÔNG TAI VÀNG 990 – 0009

Liên hệ

Mã nữ trang: B990 – 0009

Loại vàng: Vàng 990

Cân nặng vàng: khoảng 1 chỉ (tùy mẫu)

Nhà sản xuất: Ngọc Hải