BÔNG TAI VÀNG 990 – 0002

Liên hệ

Mã sản phẩm: B990 – 0002

Loại vàng: Vàng Y 990

Cân nặng vàng: 1 chỉ