Dây ren 990

Liên hệ

Dây ren Singapore

Mã sản phẩm: DR990 – 0003

Loại vàng: Vàng y 990

Cân nặng vàng: 4.0 chỉ hoặc 5.0 chỉ